WO3 Fotokatalüsaator Anorgaaniline Süntees

Volframitrioksiidi Pilt

Fotokatalüsaator on tuntud oma tugevate katalüütilise lagunemise mõju tõttu, see võib tõhusalt lagundada ohtlikke aineid õhus; tappa mitmesuguseid baktereid ja isegi lagundada ja kahjutuks ravida toksiine, mille seened või bakterid on vabanenud; samal ajal on tal funktsioone eemaldada formaldehüüd ja lõhn, õhu puhastamine ja teised. Kuid tegelikult võib seda kasutada anorgaaniliste materjalide, nagu H2, I2 ja NH3, sünteesiks ja nii edasi.

Joodi sünteesitakse

Jood, perioodiliste elementide tabel 53, kuulub halogeenide hulka. Elementaljood on lilla kristall, kergesti sublimeeritav ja pärast sublimatsiooni desublimat, toksiline ja söövitav; ja ka see on inimorganismis üks olulisi mikroelemente. 1989. aastal kasutas Chen Dezhi jt WO 3 / α-FeWO 2 OWO 3 / W, et viia läbi joodioonide fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahuses, et sünteesida elementaasi I2, tulemused näitasid: optimaalsetes tingimustes saavutas I 2 saagise 22,0%.

Vesiniku genereerimine

Vesinikku peetakse kõige puhtamaks energiaks, kuna viimane põlemisprodukt-vesi on täiesti ohutu; lisaks sellele on selle põlemissoojus üsna kõrge, ulatudes 1,4 * 10 ^ 8 J / kg (2,82 * 10 ^ 5 J / mol). Kõige sagedamini kasutatav söekütus, mille põlemissoojuse väärtus on 29,26 MJ / kg, näeme, et vesiniku põlemissoojus on 4700 korda suurem kui söe puhul. Kuna esimene titaandioksiidi vesilahuse fotokatalüütilise dissotsieerimise juhtum vesiniku tootmiseks on fotokatalüütiline vesiniku genereerimine, on see ükskõik kui üle kogu maailma suurt hoogu tekitanud ning mitmesugused fotokatalüütilised katalüütilised vee uuringute ja aruannete lagunemised tekivad lõputult. 1980. aastal paigaldasid teadlased plaatina ja titaandioksiidi pinnale NaOH ning leidsid, et vesiniku ja hapniku nähtus tekkis samal ajal pärast aurus fotolüüsikatsetusi.

Ammoniaagi gaasi süntees

Traditsiooniline ammoniaagi sünteesi põhimõte on: lämmastiku ja vesiniku tooraine, mis toodab ammoniaaki kõrgel temperatuuril ja rõhul olemasoleva katalüsaatoriga. Meetod nõuab, et esiteks on palju kapitali, kõrge temperatuur nõuab tarbimist suures koguses soojust, kõrge rõhk nõuab erivarustust; teiseks, plahvatus on ohtlik kõrge temperatuuri ja rõhu tingimustes. Seega, kui otsitakse energiasäästu reageerimisviisi, muutub vajalikuks kerged reaktsioonitingimused ja ohutus. Uuringud on näidanud, et fotokatalüsaatori toimel ja 100 W elavhõbedalambaga kiiritatud tingimustes võib atmosfäärirõhk temperatuuril 82- 86 ° C lämmastikku ja vesinikku sünteesida NH3; tehnilise piirangu tõttu on NH 3 saagise praegune kerge katalüütiline süntees siiski endiselt väga väike ja ei suuda rahuldada masstootmise vajadust. Kuid väga kergete reaktsioonitingimuste tõttu võib see innustada uusi kunstlikke lämmastiku fikseerimise mustreid.

Volframtrioksiidi fotokatalüsaatori kasutamine

Kakskümmend sajandit peetakse keskkonna ajastul, fotokatalüütiline nähtus on leitud juba enam kui 40 aastat. Volframtrioksiidi põhjalikumate teadusuuringute uurijad leidsid oma laiemad rakendused. Volframtrioksiidi fotokatalüsaatorit saab kasutada anorgaanilise ja orgaanilise sünteesi jaoks, vee fotolüüsiks vesiniku ja hapniku väljatöötamiseks, metalliioonide (nagu kroomi, elavhõbeda, plii jne) raskete metallide redutseerimine, orgaaniliste saasteainete fotokatalüütiline lagunemine (nagu formaldehüüd), isepuhastuvad (nagu näiteks autode külgpeeglitel), antibakteriaalsed ja antiseptikumid.